Privātuma politika

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “CatchSmart” (turpmāk tekstā – Mēs vai CatchSmart) ļoti nopietni uztver Jūsu datu drošību un tāpēc ir izstrādājusi šo politiku un arī datu aizsardzības sistēmu, kas ietver tehniskos un organizatoriskos līdzekļus, kas nodrošina Jūsu privātuma saglabāšanu. 

CatchSmart pamata nolūks Jūsu datu apstrādei ir sniegt informāciju un/vai pakalpojumus. Šajā Privātuma politikā paskaidrota mūsu datu apstrādes tehnika un Jūsu izvēles iespējas attiecībā uz to, kā tiek iegūti un izmantoti jūsu dati. 

Privātuma politika attiecībā uz Jūsu personas datiem tiek ievērota, pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulas Nr. 2016/679 (turpmāk saukta Regula) prasībām un Fizisko personu datu aizsardzības likumu, kā arī citu atbilstošu, spēkā esošu un piemērojamu nozares normatīvo aktu.

DATU PĀRZINIS

• Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “CatchSmart”
• Reģistrācijas numurs: 40103771258
• Juridiskā adrese: Cēsu iela 14, Rīga, LV-1012, Latvija
• Office address: A. Briāna street 9a-311. kab, Riga, LV-1001, Latvia

KĀDUS DATUS MĒS APSTRĀDĀJAM?

Mēs apkopojam personas datus par jums, ja jūs izvēlaties šādus datus sniegt, piemēram, e-pasta adresi saziņai vai konsultācijai. Atsevišķos gadījumos jūs jau varētu būt sniedzis CatchSmart savus personas datus (piemēram, ja esat bijušais darbinieks).

Atsevišķos gadījumos mēs izmantojam sīkdatnes, tīmekļa bāksignālus un citas tehnoloģijas, lai automātiski apkopotu noteikta veida informāciju, kad jūs apmeklējat mūsu mājaslapu vai sarakstieties ar mums pa e-pastu. Šīs informācijas apkopošana ļaus mums uzlabot jūsu tiešsaistes pieredzi, kā arī mūsu tīmekļa vietņu darbību, lietojamību un efektivitāti, kā arī novērtēt mūsu mārketinga aktivitāšu rezultātus. Kad jūs apmeklējat mūsu mājaslapu, mēs varam apstrādāt šādu informāciju, kas var saturēt jūsu personas datus:

- Jūsu ierīce un pārlūks;
- Informācija no sīkdatnēm. Uzziniet vairāk par to, kā mēs izmantojam sīkdatnes, mūsu sīkdatņu politikā;
- Google analytics;
- Citas līdzīgas tehnoloģijas, kuras izmantojam.

Sniedzot personas datus CatchSmart, mēs izmantosim šo informāciju saskaņā ar šīs Privātuma politikas nosacījumiem. Jūsu personas dati netiks izmantoti nekādiem citiem nolūkiem, ja vien mēs nebūsim ieguvuši jūsu atļauju vai ja personas datu lietošana citiem nolūkiem ir pieprasīta vai atļauta normatīvajos aktos vai profesionālajos standartos.

DATU APSTRĀDES JURIDISKAIS PAMATS

CatchSmart apstrādā Jūsu perspnas datus tikai saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem un tikai tad, ja apstrādei ir juridisks pamats. Juridiskais pamats Jūsu datu apstrādei var atšķirties, ņemot vērā apstrādes nolūkus un datu specifiku. Mēs varam izmantot šādus juridiskos pamatus:

–  Līguma izpilde: Jūsu personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu mūsu līgumsaistības,

Juridiskais pienākums: Jūsu personas dati tiek apstrādāti juridisku pienākumu dēļ, kas mums uzlikti atbilstoši piemērojamajiem tiesību aktiem, piemēram, finanšu un nodokļu deklarāciju sagatavošanas pienākumi vai, ja mums ir jāpiedalās juridiskā procesā.

Leģitīmās intereses: Jūsu personas dati tiek apstrādāti, CatchSmart leģitīmo interešu vai trešo personu leģitīmo interešu īstenošanai, vienmēr nodrošinot, ka šāda apstrāde nepārkāpj Jūsu tiesības un brīvības. Piemēram, mēs varam apstrādāt jūsu datus mārketinga nolūkos, ņemot vērā mūsu leģitīmo interesi attīstīt un uzlabot mūsu uzņēmējdarbību.

Jūsu piekrišana: Atsevišķos gadījumos mēs lūgsim Jūsu īpašu atļauju, lai apstrādātu daļu jūsu personas datu, un mēs jūsu personas datus apstrādāsim šādā veidā tikai gadījumā, ja jūs šādai apstrādei piekritīsiet.

DATU APSTRĀDES NOLŪKS
 
CatchSmart vāc un apkopo jūsu datu šādiem nolūkiem:
 
• ļaut mums atbildēt uz jūsu jautājumiem un sniegt jums informāciju;
• sagatavot anonīmu statistiku par vietnes lietošanu;
• sniegt pakalpojumus;
• atjaunināt pakalpojumus;
• tiešā mārketinga īstenošanai;
• nodrošināt atbalstu klientiem (mēs varam iegūt arī papildu informāciju par jums, lai meklētu un sniegtu atbildes uz jautājumiem saistībā ar jūsu atbalstu);
• analizēt savu klientu īpašības, lai izprastu klientu un tirgus vajadzību pēc jaunu produktu un pakalpojumu izstrādes, kā arī mārketinga komunikācijas nolūkos.
 
Iegūtie personas dati tiek apstrādāti atbilstoši Regulā aprakstītajai politikai. CatchSmart darbinieki un izpildītāji izmantos jūsu datus tikai augšminētajos nolūkos un nolūkā uzlabot CatchSmart pakalpojumu kvalitāti.
 
APSTRĀDES ILGUMS UN DATU GLABĀŠANA
 
CatchSmart apstrādās minētos datus tik ilgi, kamēr pastāvēs kāds no iepriekš minētajiem personas datu apstrādes juridiskajiem pamatiem. Pēc šī pamata izbeigšanās CatchSmart izdzēsīs jūsu datus.
 
DATU NODOŠANA TREŠAJĀM PERSONĀM
 
Lai varētu nodrošināt savus pakalpojumus, mēs sadarbojamies ar trešajām personām, ar kurām mēs varam kopīgot personas datus šo pakalpojumu atbalstam. Jūsu personas dati var tikt nodoti trešajām personām (apstrādātājiem), kas mums nodrošina šādus pakalpojumus:
 
- Pakalpojuma sniedzēji: Nepieciešamības gadījumā mēs varam nodot Jūsu datus uzņēmumiem, kas sniedz mums pakalpojumus, piemēram, trešās personas, kas sniedz:
 • klientu datu analīzes pakalpojumus;
 • Tiešā mārketinga ziņojumu sūtīšanas pakalpojumus;
 • Sistēmu izstrādes un uzturēšanas pakalpojumus;
 • datu centru pakalpojumus;
 • nodrošina hostinga un servera izvietošanas pakalpojumus;
 • saziņas un satura piegādes tīklus;
 • citiem, kuriem tā pamatoti nepieciešama.
- Atsevišķās situācijās mums ir juridisks pienākums nodot jūsu informāciju trešajām personām, ja to nosaka tiesību akti vai kad informāciju pieprasa valsts iestādes.
- Grupas uzņēmumi: Mēs varam dalīties ar Jūsu personas datiem grupas ietvaros, ja mūsu sadarbības ietvaros esam jau ieguvuši Jūsu kontaktinformāciju, un vēlamies piedāvāt aktuālus produktus vai pakalpojumus. Jums ir tiesības atteikties no piedāvājumu saņemšanas, sazinoties ar grupas pārstāvi pa norādīto kontaktinformāciju.
 
Trešās personas pakalpojumu sniedzēji saņem tikai minimālu apjomu personas datu, kas tiem nepieciešami, lai sniegtu mums pieprasīto pakalpojumu. Mēs nodrošinām, ka izmantojam tikai tādus apstrādātājus, kas atbilst tādiem pašiem datu aizsardzības pienākumiem, kas minēti šajos privātuma noteikumos.
 
JŪSU TIESĪBAS
 
Jums ir tiesības pieprasīt piekļuvi jūsu personas datiem un labot tos, veikt grozījumus, dzēst, nodot vai ierobežot jūsu personas datu izmantošanu, tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību, sazinoties ar mums, izmantojot zemāk norādīto kontaktinformāciju. 
 
Savas tiesības jūs vari īstenot, sazinoties ar mums, izmantojot zemāk norādīto kontaktinformāciju. Katru pieprasījumu un tā pamatotību mēs izvērtēsim atbilstoši piemērojamajiem tiesību aktiem un sniegsim atbildi 30 dienu laikā.
Pirms sniedzam jums informāciju, mums var būt nepieciešamība pārliecināties par jūsu identitāti, tādēļ varam lūgt jūs iesniegt papildu informāciju.
 
Ja jūs uzskatāt, ka mēs esam nelikumīgi apstrādājuši jūsu personas datus, jums ir tiesības iesniegt sūdzību, izmantojot turpmāk sniegto kontaktinformāciju, vai jūsu attiecīgajai datu aizsardzības uzraudzības iestādei.
 
IZMAIŅAS PRIVĀTUMA POLITIKĀ
 
Sekojot līdzi aktuālajiem tiesību aktiem, CatchSmart laiku pa laikam var atjaunot šo Privātuma politiku vai pieņemt jaunu tās redakciju. Tas nepieciešams, lai politikā tiktu ietverti mūsu jaunākie privātuma nosacījumi.
 
Aktuālā Privātuma politika vienmēr ir pieejama CatchSmart tīmekļa vietnē www.catchsmart.com. 
 
KONTAKTINFORMĀCIJA
 
Ja, iepazīstoties ar mūsu Privātuma politiku, jums ir radušies jautājumi vai neskaidrības, lūdzam sazināties ar CatchSmart datu aizsardzības speciālistu izmantojot e-pastu: info@catchsmart.com, tālruni: +371 25605455 vai sūtot pa pastu uz adresi: Cēsu iela 14, Rīga, LV-1012, Latvija.
 
Ja, sadarbojoties ar CatchSmart, Jums tomēr nevaram palīdzēt datu apstrādes jautājumā, jūs varat vērsties ar sūdzību Datu valsts inspekcijā Elijas ielā 17, Rīgā, LV-1050.

Sīkdatņu politika

CatchSmart tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Ja esat sniedzis piekrišanu, papildus sīkdatnēm, kas nodrošina tīmekļa vietnes funkcionalitāti, jūsu datorā vai citās ierīcēs, no kurām piekļūstat mūsu tīmekļa vietnei, var tikt izvietotas sīkdatnes, tīmekļa bāksignāli, pikseļi un tamlīdzīgas uzglabāšanas tehnoloģijas. Šajā Sīkdatņu politikā aprakstīts, kādas sīkdatnes mēs izmantojam mūsu tīmekļa vietnē un kādiem nolūkiem.

Kas ir sīkdatnes?

Sīkdatnes jeb “cookies” ir sīkas teksta datnes, kuras rada tīmekļa vietne un kuras tiek uzglabātas jūsu ierīcē, jums apmeklējot mūsu mājas lapu. Jūsu izmantotā pārlūkprogramma izmanto sīkdatnes, lai nosūtītu informāciju atpakaļ uz tīmekļa vietni katrā nākamajā apmeklējuma reizē, lai tīmekļa vietne varētu atpazīt lietotāju un atcerēties lietotāja izvēles (piemēram, valdodas izvēle un citus iestatījumus). Tādā veidā jūsu nākamais apmeklējums būs vieglāks un vietne jums noderīgāka. Papildu informācija par to, kā darbojas sīkdatnes, ir pieejama www.cookiecentral.com.

Kāda veida sīkdatnes un kādiem nolūkiem mēs izmantojam?

Mūsu tīmekļa vietnes darbībā mēs izmantojam dažāda veida sīkdatnes. Turpmāk norādīta sīkāka informācija par sīkdatnēm, kas var tikt uzglabātas jūsu pārlūkprogrammā.

- Nepieciešamās sīkdatnes:
Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas, lai tīmekļa vietne darbotos un tās nevar izslēgt. Tās parasti tiek iestatītas tikai, reaģējot uz jūsu veiktajām darbībām un pieprasījumiem, piemēram privātuma iestatīšanai un formu aizpildīšanai. Jūs varat iestatīt, ka pārlūkprogramma tās bloķē vai brīdina par šīm sīkdatnēm, taču šādā gadījumā dažas tīmekļa vietnes sadaļas nedarbosies. Šīs sīkdatnes neatklāj lietotāja identitāti un nevāc lietotāja informāciju.

- Funkcijas sīkdatnes:

Šīs sīkdatnes palīdz veikt noteiktas funkcijas, piemēram, koplietot vietnes saturu sociālo mediju platformās, apkopot atsauksmes un citas trešo pušu funkcijas.

- Veiktspējas sīkdatnes:

Šīs sīkdatnes tiek izmantotas, lai izprastu un analizētu tīmekļa vietnes galvenos veiktspējas rādītājus, kas palīdz nodrošināt apmeklētājiem labāku lietošanas pieredzi.

- Analītiskās sīkdatnes:

Šīs sīkdatnes ļauj skaitīt apmeklējumus un to avotus, lai mēs varētu novērtēt un uzlabot mūsu tīmekļa vietnes veiktspēju. Tās palīdz mums uzzināt, kuras lapas ir visvairāk un vismazāk populāras, un uzzināt, kā apmeklētāji pārvietojas pa tīmekļa vietni. Visa informācija, ko šīs sīkdatnes apkopo, ir apkopotā veidā un tādējādi anonīma. Šīs sīkdatnes tiek pastāvīgi saglabātas lietotāja ierīcē. Ja jūs atslēgsiet šīs sīkdatnes, mēs nezināsim, kad esat apmeklējis mūsu vietni, un nespēsim uzraudzīt tā darbību.

- Citas sīkdatnes:

Citas nekategorizētas sīkdatnes ir tās, kuras tiek analizētas un vēl nav klasificētas kategorijā.

Trešo personu sīkdatne

Mūsu tīmekļa vietne izmanto trešo personu pakalpojumus, piemēram, analīzes pakalpojumiem, lai mēs zinātu, kas mūsu tīmekļa vietnē ir populārs un kas ne, tādējādi padarot mūsu tīmekļa vietni lietojamāku. Vairāk informācijas par šādām sīkdatnēm un to privātuma politiku varat iegūt, apmeklējot attiecīgo trešo personu tīmekļa vietnes. Jebkādu no trešo personu sīkdatnēm iegūtu informāciju apstrādā attiecīgais pakalpojuma sniedzējs. Jūs jebkurā laikā varat izvēlēties atteikties no trešo personu sīkdatņu veiktas apstrādes. Lai saņemtu vairāk informācijas, lūdzu, skatiet nākamo Sīkdatņu politikas sadaļu.

Mēs varam izmantot Google Analytics sīkdatnes mūsu lietotāju mijiedarbības ar mūsu tīmekļa vietnes saturu mērījumiem. Šīs sīkdatnes savāc informāciju par jūsu mijiedarbību ar tīmekļa vietni, piemēram, unikālie apmeklējumi, atkārtotie apmeklējumi, seansa ilgums, tīmekļa vietnē veiktās darbības.

Mēs varam arī izmantot Facebook pikseļus, lai apstrādātu informāciju par lietotāja darbībām mūsu tīmekļa vietnē, piemēram, apmeklētā mājas lapa, Facebook identitāte, pārlūkprogrammas dati un citi. No Facebook pikseļiem apstrādātā informācija tiek izmantota, lai rādītu jums interesēs balstītas reklāmas, jums izmantojot Facebook, kā arī, lai izmērītu dažādu ierīču reklāmguvumus un uzzinātu par lietotāju mijiedarbību mūsu tīmekļa vietnē.

Kā kontrolēt sīkdatnes?

Apmeklējot mūsu vietni, jums tiek parādīts informatīvais paziņojums, ka tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes un tiek dota iespēja piekrist sīkdatņu izvietošanu, izmantojot Sīkdatņu opciju logu.

Cienot Jūsu privātumu, mēs piedāvājam iespēju jums atteikties no noteiktu sīkdatņu veidiem, izvēlēties noteiktu sīkdatņu veidu un mainīt iestatījumus. Noteiktu sīkdatņu veidu atslēgšana var izmainīt Jums piedāvātās tīmekļa vietnes funkcijas un iespējas.

Jūs varat kontrolēt un pēc vēlēšanās izdzēst sīkdatnes. Jūs varat izdzēst vai nobloķēt visas sīkdatnes, kas jau atrodas Jūsu datorā, bet tādā gadījumā atsevišķas šīs vietnes funkcijas var pienācīgi nedarboties un jums var nākties manuāli koriģēt atsevišķas izvēles katru reizi, kad Jūs apmeklējat vietni.

Tomēr, lūdzu, ņemiet vērā, ka, nesaglabājot dažas sīkdatnes, iespējams, jūs nevarēsiet pilnībā izmantot visas CatchSmart tīmekļa vietnes funkcijas un pakalpojumus.

Izmaiņas sīkdatņu politikā

CatchSmart patur tiesības veikt izmaiņas šajā Sīkdatņu politikā vai pieņemt jaunu tās redakciju. Tas nepieciešams, lai politikā tiktu ietverti mūsu jaunākie privātuma nosacījumi. Politika stājas spēkā ar brīdi, kad tā ir publicēta mūsu tīmekļa vietnē.

Turpinot izmantot mūsu vietni un/vai mūsu pakalpojumus pēc tam, kad ir veiktas izmaiņas šajā Sīkdatņu politikā, jūs norādāt, ka esat piekritis jaunajam Sīkdatņu politikas formulējumam. Jūsu pienākums ir regulāri pārbaudīt šīs politikas saturu, lai būtu informēts par visām izmaiņām.

Aktuālā Sīkdatņu politika vienmēr ir pieejama CatchSmart tīmekļa vietnē www.catchsmart.com.

Kontaktinformācija

Ja jums ir kādi jautājumi par jūsu personas datiem vai šo Sīkdatņu politiku, vai arī jūs vēlaties iesniegt sūdzību attiecībā uz to, kā mēs apstrādājam jūsu personas datus, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot turpmāk sniegto kontaktinformāciju: info@catchsmart.com, tālruni: +371 25605455 vai sūtot pa pastu uz adresi: Cēsu iela 14, Rīga, LV-1012, Latvija.

Privātuma politika atlases procesā

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “CatchSmart” (turpmāk tekstā – Mēs vai CatchSmart) apņemas aizsargāt jūsu privātumu personāla atlases procesa veikšanas ietvaros. Mums ir svarīgi jūs informēt par CatchSmart veikto jūsu personas datu apstrādi, tādā veidā nodrošinot šī procesa caurskatāmību un saprotamību.

CatchSmart nolūks jūsu datu apstrādei šajā gadījumā ir personāla atlase mūsu izsludinātajām vakancēm, tai skaitā arī prakses vietām. Šajā privātuma politikā paskaidrota mūsu datu apstrādes tehnika un jūsu izvēles iespējas attiecībā uz to, kā tiek iegūti un izmantoti jūsu dati.

Privātuma politika attiecībā uz jūsu personas datiem tiek ievērota, pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulas Nr. 2016/679 (turpmāk saukta Regula) prasībām un Fizisko personu datu aizsardzības likumu, kā arī citu atbilstošu, spēkā esošu un piemērojamu nozares normatīvo aktu.

DATU PĀRZINIS

• Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “CatchSmart”
• Reģistrācijas numurs: 40103771258
• Juridiskā adrese: Cēsu iela 14, Rīga, LV-1012, Latvija
• Office address: A. Briāna street 9a-311. kab, Riga, LV-1001, Latvia

KĀDUS DATUS MĒS APSTRĀDĀJAM?

Atlases procesā mēs apstrādājam informāciju, kuru iegūstam, ja:

• Esat pieteicies kādai vakancei (visa informācija, kas ietverta jūsu CV, pieteikuma vēstulē, un cita informācija, ko pievieno savam pieteikumam);
• Esat pieteicies prakses vietai CatchSmart (visa informācija, kas ietverta prakses pieteikumā);
• Esat iesniedzis pieteikumu un vēlaties kandidēt uz kādu citu vakanto vietu CatchSmart (piem., nosūtīts pieteikums bez izsludinātas vakances);
• Informāciju, ko jūs mums sniedzat intervijas laikā vai citādi komunicējot ar mums atlases procesa laikā;
• Mēs esam jūs uzrunājuši, sadarbojoties ar kādu personāla atlases kompāniju vai personāla atlases speciālistu vai balstoties uz Jūsu profilā pieejamo profesionālo informāciju plaši izmantotos un/vai publiskos darba un karjeras portālos vai datu bāzēs, piemēram, LinkedIn, CV Online, vai, pamatojoties uz Jūsu drauga vai paziņas ieteikumu;
• Ja esam saņēmuši pieteikumu no kādas nodarbinātības veicināšanas organizācijas mūsu sadarbības ietvaros, piemēram, Nodarbinātības Valsts Aģentūras ES finansēta projekta ietvaros.
• Informāciju, ko esat sniedzis, veicot praktisko uzdevumu;
• Par jums saņemtās atsauksmes no jūsu norādītajām personām;
• Jebkura cita informācija, ko jūs mums nododat jebkādā veidā ar mērķi kandidēt uz kādu amatu vai prakses vietu CatchSmart.

Mēs neprasām sniegt mums īpašo kategoriju datus (dati, kas atklāj rases vai etnisko piederību, politiskos uzskatus, reliģisko, filozofisko pārliecību, dalību arodbiedrībās, ģenētiskos, biometriskos vai veselības datus, datus par dzimumdzīvi vai seksuālo orientāciju), tomēr, ja jūs šādu informāciju mums atklājat, mēs apstrādāsim arī šādus datus.

Ja tas pamatoti nepieciešams, atlases procesa laikā mēs varam arī aplūkot informāciju par jums un jūsu prasmēm, pieredzi, kvalifikāciju, ja jūs šādu informāciju esat publiskojis tādās sociālās tīklošanas vietnēs kā, piemēram, LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter u.c., kā arī citu informāciju, kuru esat padarījis publiski pieejamu.

DATU APSTRĀDES NOLŪKS UN JURIDISKAIS PAMATS

Mēs apstrādājam iepriekš minēto informāciju, lai izvērtētu iesniegtos pieteikumus un atlasītu konkrētajai pozīcijai vispiemērotāko kandidātu, kā arī nepieciešamības gadījumā aizstāvētu savas tiesiskās intereses.

CatchSmart apstrādā jūsu personas datus tikai saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem un tikai tad, ja apstrādei ir juridisks pamats. Juridiskais pamats jūsu datu apstrādei var atšķirties, ņemot vērā apstrādes nolūkus un datu specifiku. Mēs varam izmantot šādus juridiskos pamatus:

1. Juridiskais pienākums: Jūsu personas dati tiek apstrādāti juridisku pienākumu dēļ, kas mums uzlikti atbilstoši piemērojamajiem tiesību aktiem.
2. Leģitīmās intereses: Jūsu personas dati tiek apstrādāti, CatchSmart leģitīmo interešu vai trešo personu leģitīmo interešu īstenošanai, vienmēr nodrošinot, ka šāda apstrāde nepārkāpj jūsu tiesības un brīvības.
3. Jūsu piekrišana: mēs jūsu personas datus apstrādāsim, ja jūs šādai apstrādei piekritīsiet. Par iepazīšanos un piekrišanu mūsu noteikumiem, šajā gadījumā mēs uzskatīsim to, ka esat pieteicies vakancei vai prakses vietai.

APSTRĀDES ILGUMS UN DATU GLABĀŠANA

CatchSmart apstrādās minētos datus tik ilgi, kamēr pastāvēs kāds no iepriekš minētajiem personas datu apstrādes juridiskajiem pamatiem. Pēc šī pamata izbeigšanās CatchSmart izdzēsīs jūsu datus.

Visa informācija, ko jūs mums iesniedzat, piesakoties vakancēm un piedaloties turpmākā atlases procesā, tiek glabāta 2 gadus, vai dzēsta ātrāk, ja esat atsaucis savu piekrišanu.

Mēs varam turpināt saglabāt noteiktu jūsu personas datu kopijas, ja tas būs pamatoti nepieciešamas, lai izpildītu mūsu juridiskās saistības, risinātu mūsu savstarpējās domstarpības, novērstu krāpniecību un ļaunprātīgu izmantošanu, izpildītu mūsu līgumsaistības un/vai aizsargātu mūsu vai trešo personu likumīgās intereses.

DATU NODOŠANA TREŠAJĀM PERSONĀM

Lai varētu nodrošināt savus pakalpojumus, mēs sadarbojamies ar trešajām personām, ar kurām mēs varam kopīgot personas datus šo pakalpojumu atbalstam.
Informācija, ko jūs mums iesniedzat, var tikt nodota arī trešajām personām, ar kurām mēs sadarbojamies. Jūsu personas dati var tikt nodoti šādām trešajām personām (apstrādātājiem):

- Pakalpojuma sniedzēji: Nepieciešamības gadījumā mēs varam nodot jūsu datus uzņēmumiem, kas sniedz mums pakalpojumus, piemēram, trešās personas, kas sniedz:

 • klientu datu analīzes pakalpojumus;
 • personāla datu apstrādes programmatūras nodrošinātāji;
 • Sistēmu izstrādes un uzturēšanas pakalpojumus;
 • datu centru pakalpojumus;
 • provides data hosting services on servers;
 • saziņas un satura piegādes tīklus;
 • citiem, kuriem tā pamatoti nepieciešama.

- Nepieciešamības gadījumā mums ir juridisks pienākums nodot jūsu informāciju normatīvajos aktos norādītajām institūcijām.
- Grupas uzņēmumi: Mēs varam dalīties ar jūsu personas datiem grupas ietvaros ja mūsu sadarbības ietvaros esam jau ieguvuši Jūsu kontaktinformāciju. Par grupas uzņēmumu un sīkāku informāciju par to, sazinieties ar mums, izmantojot zemāk norādītos kontaktus.

Trešās personas pakalpojumu sniedzēji saņem tikai minimālu apjomu personas datu, kas tiem nepieciešami, lai sniegtu mums pieprasīto pakalpojumu. Mēs nodrošinām, ka izmantojam tikai tādus apstrādātājus, kas atbilst tādiem pašiem datu aizsardzības pienākumiem, kas minēti šajos privātuma noteikumos.

JŪSU TIESĪBAS

Jums ir tiesības pieprasīt piekļuvi jūsu personas datiem, prasīt datu labošanu, dzēšanu, lūgt ierobežot datu apstrādi, tiesības uz datu pārnesamību un tiesības iebilst pret datu apstrādi.

Savas tiesības jūs varat īstenot, sazinoties ar mums, izmantojot zemāk norādīto kontaktinformāciju. Katru pieprasījumu un tā pamatotību mēs izvērtēsim atbilstoši piemērojamajiem tiesību aktiem un sniegsim atbildi 30 dienu laikā.

Pirms sniedzam jums informāciju, mums var būt nepieciešamība pārliecināties par jūsu identitāti, tādēļ varam lūgt jūs iesniegt papildu informāciju.

Ja jūs uzskatāt, ka mēs esam nelikumīgi apstrādājuši jūsu personas datus, jums ir tiesības iesniegt sūdzību, izmantojot turpmāk sniegto kontaktinformāciju, vai jūsu attiecīgajai datu aizsardzības uzraudzības iestādei.

IZMAIŅAS PRIVĀTUMA POLITIKĀ

Sekojot līdzi aktuālajiem tiesību aktiem, CatchSmart laiku pa laikam var atjaunot šo politiku vai pieņemt jaunu tās redakciju. Tas nepieciešams, lai politikā tiktu ietverti mūsu jaunākie privātuma nosacījumi.

Aktuālā politika vienmēr ir pieejama CatchSmart tīmekļa vietnē www.catchsmart.com.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Ja, iepazīstoties ar mūsu politiku, jums ir radušies jautājumi vai neskaidrības, lūdzam sazināties ar CatchSmart datu aizsardzības speciālistu izmantojot e-pastu: info@catchsmart.com, tālruni: +371 25605455 vai sūtot pa pastu uz adresi: Cēsu iela 14, Rīga, LV-1012, Latvija.

Ja, sadarbojoties ar CatchSmart, Jums tomēr nevaram palīdzēt datu apstrādes jautājumā, jūs varat vērsties ar sūdzību Datu valsts inspekcijā Elijas ielā 17, Rīgā, LV-1050.

Parunāsim?

Aizpildiet kontaktu formu, un mēs ar Jums sazināsimies tuvākajā laikā. Ar nepacietību gaidām, kad dzirdēsim visu par Jūsu ideju!